Vries, A. de, e.a. (2011). #SM @OOV? Visie op sociale media in openbare orde en veiligheid. TNO, Den Haag

TNO?kijkt in verschillende onderzoeken naar mogelijkheden en effecten van sociale media in het veiligheidsdomein. Deze onderzoeken zijn aanleiding geweest om onze visie te formuleren op hoe?sociale media in de openbare orde en veiligheid kunnen worden ingezet. ?Zie hier het voorwoord. U kunt het gehele boekje ontvangen door een e-mail te sturen [email protected], of u kunt het downloaden op?www.tno.nl/smoov.

?Sociale media zijn onze toekomst?

?Tijdens het werk geen gebruik van sociale media?

?Sociale media bieden veel nieuwe mogelijkheden!?

?Sociale media cre?ren nieuwe problemen en dilemma?s?

?Kunnen sociale media helpen veiligheid te handhaven?

?Kunnen sociale media helpen delicten sneller op te lossen? En crises beter bestrijden??

Sociale media, helpen ze ons verder of moeten we ze zo min mogelijk ons leven laten bepalen? Sociale media bieden heel veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Ze beloven verandering. Het is alleen de vraag of wij daar als maatschappij op zitten te wachten.?Zoals bij elke belangrijke trend zijn ook over sociale media de meningen verdeeld. Maar ??n ding is zeker, we moeten er iets van vinden, want negeren kan niet meer. ?In deze uitgave spitsen we ons toe op maatschappelijke veiligheid.?Heel concreet: wat betekenen sociale media voor organisaties in het veiligheidsdomein? Er zijn immers mogelijkheden te over. Sociale media bieden rechtstreeks en op grote schaal toegang tot de burger. Het is dus mogelijk de ogen, oren en kennis van burgers in te zetten voor meer veiligheid. Organisaties in het veiligheidsdomein zullen zich in dat geval moeten afvragen of zij de dialoog aan w?llen gaan ?met die burger.? Anderzijds, wat mag en k?n je eigenlijk van burgers vragen? Alles is op vrijwillige basis. Of niet, is het een burgerplicht bij te dragen aan de veiligheid? En wat kan technologisch gezien? Wil je streven naar burgerparticipatie of nog een stap verder, naar overheidsparticipatie? Niemand weet op dit moment precies waar ?(gewenste) grenzen liggen en wat werkt. In dit boekje verwoordt TNO haar visie over hoe de nieuwe media het meest effectief kunnen worden ingezet in het veiligheidsdomein van 2015.

Er is al veel beweging op het gebied van sociale media inzetten,? ook in het veiligheidsdomein. Er wordt volop ge?xperimenteerd met sociale media. Dat is goed, want dit brengt de dilemma?s, kansen en onmogelijkheden van sociale media aan het licht. Door de experimenten met sociale media structureel te evalueren en opgedane ervaringen te delen kan vervolgens een visie worden vastgesteld. De volgende stap is de structurele inbedding van sociale media in de (operationele) werkzaamheden van de verschillende organisaties in het veiligheidsdomein.

TNO onderzoekt de kansen en bedreigingen van sociale media. We kijken naar de beste tools, hoe deze verbeterd kunnen worden, en naar manieren om ze effectief in te zetten, bijvoorbeeld voor meer veiligheid. Wij zien grote mogelijkheden voor het veiligheidsdomein. Dit boekje zet die mogelijkheden voor de leidinggevenden en beleidsmakers in de veiligheidssector op een rij. Het boekje is bedoeld als aanzet tot nadenken en als stimulans om ervaringen systematisch te verzamelen en te delen. Het biedt handvatten voor het maken van de juiste keuzes voor effectief gebruik van sociale media in het veiligheidsdomein. Het uiteindelijke doel: verbeterd optreden en meer maatschappelijke veiligheid.

Henk Geveke,?Managing Director?Defence, Safety & Security

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *