Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. Een veilige plek om te wonen eindigt niet bij de muren van ons eigen huis: Juist op straat valt veel te winnen! ClaimJeStraat stelt bewoners van straten in Nederland in staat om m??r invloed te hebben op hun directe woon- en leefomgeving. Dit doen we zelf, samen met en geholpen door de overheid.?ClaimJeStraat.nl is de beweging die mensen in staat stelt om van hun straten een prettige en veilige leefomgeving te maken.

Een geclaimde straat herkent u meteen
Inbrekers hebben in een geclaimde straat geen kans, want een geclaimde straat is duidelijk zichtbaar en voelbaar?geclaimd?door haar bewoners. Bewoners zijn trots op hun eigen straat en buren weten elkaar goed te vinden en zijn oplettend en zorgzaam voor elkaar en hun eigen omgeving.

Een nieuwe balans in samenwerking
ClaimeJeStraat gaat over het cre?ren en faciliteren van een nieuwe balans in de samenwerking en de verantwoordelijkheid tussen overheid, bewoners en ondernemers. ClaimJeStraat gaat over het beter benutten van bestaande initiatieven en het cre?ren en het laten ontstaan van nieuwe initiatieven en aanbod vanuit, v??r en m?t een nieuwe doelgroep:de bewoners van de straat.

Lokale impact met een duurzaam karakter
De straat is een kleinschalig en overzichtelijk collectief van bewoners en ondernemers waarmen zich mee identificeert en bij betrokken voelt. In de straat acteren bewoners, overheid en ondernemers zo vanuit hun eigen rol en hun eigen verantwoordelijkheid. ClaimJeStraat is?katalysator voor de transitie?van een overheid die alles ?moet? doen naar een faciliterende overheid die actieve bewoners de ruimte, gelegenheid en middelen biedt om d?t te doen wat ze?zelf?willen en belangrijk vinden.

Aanbod op maat voor de straat
Wat bewoners belangrijk vinden, willen en kunnen is voor elke straat uniek. Voor elke straat bestaat er een combinatie van individuele en collectieve activiteiten die aangeboden en gestimuleerd kan worden, die aansluit bij lokale behoeften en mogelijkheden en die waarde biedt voor iedereen. Of bewoners het nu uit betrokkenheid, hulpvaardigheid of een ander belang willen doen: ClaimJeStraat sluit aan op de straat en prikkelt bewoners op hun eigen drijfveren.

Bewoners, overheid en ondernemers samen in beweging

Voor bewoners en ondernemers
ClaimJeStraat is een platform cre?ren waarin bewoners zelf aan de slag kunnen met hun eigen straat en de hulp in kunnen roepen van de overheid als dat nodig is.?Met ClaimJeStraat geef je aan dat je eigen omgeving en veiligheid belangrijk voor je zijn. Met ClaimJeStraat kun je je gemakkelijk organiseren met je buren, ook als je ze (nog) niet kent.?Als bewoner kun je inloggen op jouw straat en in contact komen met je buurtbewoners. Je kunt eenvoudig activiteiten organiseren of eraan deelnemen. Er staat een “StraatScan” op die jij en je buren in kunnen vullen waardoor je een gezamenlijk straatprofiel ontwikkeld. Daarnaast kun je de hulp van de gemeente of politie inschakelen als dat nodig is.

Voor overheid
In ClaimJeStraat vervult de lokale overheid een ondersteunende faciliterende rol. Met ClaimJeStraat wordt samenwerken met bewoners directer en vraaggericht. ?Vertegenwoordigers van de overheid kunnen door bewoners georganiseerde activiteiten ondersteunen als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld door kennis, capaciteit of andere middelen aan te bieden. Daarnaast kunnen nieuwe activiteiten voorgesteld worden aan bewoners om te organiseren.

Dag 2 - Samenwerking van politie, bedrijfsleven en wetenschap

Professionals
ClaimJeStraat is bottom-up gestart door een?netwerk van bevlogen professionals uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Zij zetten zich in voor een leefomgeving die veilig is ?n voelt en waarin bewoners op een voor hun prettige, zinvolle en waardevolle manier invloed uit kunnen oefenen.Dit lerende netwerk staat open voor iedereen op?LinkedIn. Maar ook op Twitter @ClaimJeStraat?zijn de activiteiten te volgen. Momenteel is er een besloten testperiode?met pilots. Maar aanmelden of vragen over meer informatie kan via e-mail of telefoon (+31 (0)6 11 78 31 09).?
groeimodel_horizontaal.png

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *