Glazen Huis 2013: Leeuwarden

Het?Glazen Huis?van 3FM Serious Request zal van 18 t/m 24 december?2013?te vinden zijn op Wilhelminaplein in Leeuwarden. Over de rol van social media zullen eind 2013 berichten. Lees intussen over de rol van social media in relatie tot crowd control en veiligheid in de afgelopen jaren van het Glazen Huis:

Glazen Huis 2012: Enschede

Carice van Houten sluit de deuren van het Glazen Huis in Enschede en daarmee start officieel de goede doelen-actie?Serious Request?van 3FM die dit jaar jaar geld ophaalt voor baby?s in ontwikkelingslanden. Er worden 10.000-den mensen in Enschede verwacht. Om die grote publieke toeloop in goede banen te leiden, gaan de hulpdiensten tijdens Serious Request de?allernieuwste hulpmiddelen?inzetten, berichtte het?TechnologieBlog?eerder al. Zo wordt onder meer Twitcident van onder andere TNO gebruikt dat berichtgeving via Twitter filtert en analyseert of Blue Mark ingezet waarmee hulpdiensten direct inzicht hebben in de omvang en de beweging van mensenmassa?s. Het controleren van al die gadgets gebeurt vanuit de zogeheten Crowd Control Room. Hoe dat in zijn werkt gaat blijkt uit een reportage van de NOS. De verwachting is dat er tijdens de actieperiode van 18 tot en met 24 december sprake is van een gezellige drukte rondom het Glazen Huis zelf en de talrijke nevenactiviteiten die worden ontplooid om zoveel mogelijk geld voor het goede doel in te zamelen. Het evenement wordt niet alleen bezocht door vele duizenden mensen, het is ook 24 uur per dag live te volgen op radio, internet en tv.

Om het evenement rondom het Glazenhuis in goede banen te kunnen leiden wordt door zowel de gemeente Enschede als politie, brandweer en GHOR de nodige inzet geleverd. Het gezamenlijke doel van deze middelen is een zo goed en accuraat mogelijk beeld te verkrijgen van de actuele situatie waarmee het mogelijk wordt een groot publieksevenement in een prettige sfeer te laten verlopen. De plek waar al deze informatie bij elkaar komt is de Crowd Control Room die tijdelijk is ingericht in het stadhuis in Enschede en die gedurende de actieperiode het hart is van het crowdmanagement. Om deze reden hebben onder andere de gemeente Enschede en de Veiligheidsregio Twente bijgedragen aan de realisatie van een wifi-netwerk van NDIX in de Enschedese binnenstad.
Twitcident: inzicht in Twitter
Twitcident detecteert, filtert en analyseert berichtgeving via Twitter tijdens grote evenementen. Door de grote berg aan actuele maar ongestructureerde data op Twitter via slimme filters te presenteren, wordt een beeld geleverd dat door hulpverleners kan worden gebruikt. Snelle ?n betrouwbare informatie waarmee een overzicht ontstaat van de situatie, hoe de burgers deze situatie beleven en de informatie-behoefte die bestaat. Deze gegevens worden via het politie service centrum, gerouteerd naar verschillende medewerkers: zo kunnen voorlichters van gemeente en politie directer inspelen op de social media met hun berichtgeving en de recherche informatie-afdeling van de politie is in staat de gegevens te gebruiken in hun analyses. Uiteraard is ook de Crowd Control Room uitgerust met Twitcident. (Met medewerking van Twitcident)

http://youtu.be/CF6avObWiF0

Urban Shield System: positionering van collega?s
Dit systeem genereert een realtime overzicht van de posities van de first responders in een gebied en projecteert deze gegevens in een 3D-kaart. Hiermee wordt in ??n oogopslag??duidelijk waar ingezette eenheden zoals politie en brandweer zich bevinden. Deze informatie, gekoppeld aan onder andere de camera-beelden van het gebied en andere gegevens, maken het mogelijk snel en doeltreffend op te treden. Hierdoor kan een evenement met vele duizenden bezoekers in een prettige sfeer blijven verlopen. De techniek waarmee de gegevens in beeld worden gebracht maakt gebruik van een GPS-device waarmee de first responders worden uitgerust. Hierdoor wordt ook de veiligheid van deze mensen vergroot. (Met medewerking van AGT International)
Blue Mark: tellen van de menigte
Tijdens grote evenementen is het van belang inzicht te hebben in de omvang en bewegingen van de massa?s mensen. Raakt een terrein met beperkte capaciteit te vol? Is er sprake van een grote toeloop? Relevante vragen voor hulpverleners en anderen die een taak hebben in het in goede banen leiden van een evenement. De smartphones van tegenwoordig geven periodiek ?digitale handtekeningen? af via wifi en bluetooth. Door deze data te detecteren, te lokaliseren en te volgen kan als het ware worden geteld hoeveel mensen zich op een bepaalde plek bevinden en hoe ze zich door de stad bewegen. Door op meerdere plekken sensoren op te hangen die waarnemingen doen, kan op basis van extrapolatie inzicht worden verschaft in de omvang van groepen mensen en de stromen van de massa. (Met medewerking van Blue Mark Innovations)

Extra camera?s
Aanvullend aan de al aanwezige camera?s in de Enschedese binnenstad zullen vijf extra camera?s in gebruik worden genomen. Deze vijf zijn van de Veiligheidsregio Twente en zullen na de inzet bij het Glazen Huis worden gebruikt bij andere Twentse evenementen of op plekken waar tijdelijk extra toezicht in de publieke ruimte gewenst is. Het uitkijken van de camera-beelden in het publieke domein wordt gedaan in de Regionale ToezichtsRuimte in Hengelo. Vanuit deze locatie worden de mobiel inzetbare camera?s bestuurd. Voor de inzet tijdens Serious Request is er een rechtstreekse koppeling met de tijdelijke Crowd Control Room in het stadhuis in Enschede. Tijdens deze inzet wordt ook gebruik gemaakt van twee bodycams die zullen worden gedragen door politie-collega?s die te voet door de Enschedese binnenstad gaan. Het bijzondere van deze camera?s is dat ze via live streaming video zullen worden uitgekeken in de RTR en Crowd Control Room. Met medewerking van Alphatron Security Systems, Zepcam en Vd Molen Intallatietechniek
FoBo: front office back office van de politie ook open voor andere beveiligers
De politie Twente heeft een backoffice ingericht in het politiebureau in Oldenzaal waar de medewerkers gegevens invoeren die door hun ?frontoffice?-collega?s worden ingebeld. Deze frontoffice wordt gevormd door alle politiecollega?s die op straat hun werk doen. Naast het aannemen en registreren van de melding kan gelijktijdig achtergrondinformatie worden opgezocht waarmee de dienstdoende agent op straat zijn voordeel kan doen. Het gaat dus met name om het vastleggen??van waarnemingen en het aanbieden van relevante informatie. Hier komt de toegevoegde waarde van het spraakherkenningsysteem waar bij FoBo mee gewerkt wordt, om de hoek kijken: er komt zoveel informatie van buiten naar binnen, alles verwerken is onmogelijk. Het binnenkomende gesprek van de bellende collega op straat wordt daarom opgenomen. Het spraakherkenningsysteem neemt dus een deel van de administratieve afhandeling van het primaire proces over. Niet alleen voor de politiecollega?s in Enschede is dit een nieuw middel, ook de collega?s van de gemeentelijke afdeling Handhaving en een privaat beveiligingsbedrijf zullen tijdens de actieperiode gebruik maken van de inbel-mogelijkheid voor de vastlegging van hun waarnemingen. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt straatinformatie beschikbaar te hebben in de systemen. Met medewerking van Telecats.

Serious Request biedt de hulpverleners en de Veiligheidsregio Twente een uitgelezen kans om middelen en werkwijzen uit te proberen tijdens een groot, maar zeer vriendelijk evenement. Er komen veel mensen op af, maar de verwachting is dat de kans op verstoringen laag is. Daardoor kan een deel van de aandacht ook worden besteedt aan het testen en beter op elkaar afstemmen van deze vernieuwende werkwijzen. Ook het feit dat het meerdere dagen beslaat is prettig, het geleerde kan immers meteen opnieuw in de praktijk worden gebracht.

Bron: Veiligheidsregio Twente

Glazen Huis 2011: Leiden

Voor de komst van 3fm Serious Request in december 2011 is een Twitterplan opgesteld voor het eindfeest, omdat gevreesd werd voor grote drukte. Het plan werd opgesteld door Marco Leeuwerink van de politie Hollands Midden en Koen de Lange van de gemeente Leiden. @Gemeenteleiden?heeft 3279 volgers.?Twitter werd ingezet om mensen die van buiten Leiden nog onderweg waren naar het feest snel op de hoogte te kunnen brengen. Grote drukte werd namelijk verwacht in het centrum en de vraag was of de pleinen de drukte zouden kunnen verwerken.
Samen met de 3FM organisatie en de Politie Hollands Midden is nagedacht over de thema?s en het afzenderschap. Gedurende de hele week zijn er door de gemeente Leiden tweets verstuurd over bijvoorbeeld fietsparkeren, wildplassen en gevaar van glas. Niet de makkelijkste onderwerpen om in 140 tekens te verwoorden. Ze wilden geen opgestoken vingertjes.

In het plan is opgenomen welke tweets verstuurd zouden worden, wanneer (afhankelijk van de drukte op de pleinen), door wie (politie, via het korpsaccount @politieHM), met welke hashtag (#sr11) en door wie de berichten geretweet worden (door de gemeente, Leidenmar-keting en 3FM). In de stad waren matrixborden aanwezig. Dit was het belangrijkste communi-catiemiddel met de aanwezige bezoekers. De inzet van Twitter was gericht op de bezoekers die nog onderweg waren. Via tweets werden mensen opgeroepen om in de stad op de matrix-borden te letten.
Er werd gewerkt met scenario?s omtrent de drukte op twee pleinen waar het evenement plaatsvond. Teksten voor tweets zijn vooraf geschreven en vooraf werd bepaald wanneer deze ingezet worden, afhankelijk van de drukte op het plein. De politie is leidend in het proces, ver-stuurt de tweets en stuurt indien nodig andere partijen aan om te retweeten. Uiteindelijk was het overigens niet nodig om de tweets te versturen: alles is rustig gebleven (Castelein, 2011).
Naast dit Twitterplan, dat was gericht op crowd management, is een deelplan geschreven om overlast door geparkeerde fietsen te voorkomen. Deze tweets waren gericht op de Leidena-ren. Ook hiervoor werden al voor het evenement tweets geschreven die om de paar uur ver-stuurd werden. Het verschil met het plan voor crowd control was dat de gemeente in deze si-tuatie leidend was: zij verstuurden de tweets, die werden geretweet door de politie en door Leiden Marketing op het speciale @srleiden account.

Enkele tweets:

  • Hoge nood tijdens #SR11? Respecteer de omwonende mama?s (en papa?s) van #GlazenHuisen gebruik de plaskruizen en Dixie toiletten!
  • Neem geen glas of flessen mee naar het #Glazenhuisen het eindfeest #SR11. Glas vormt een gevaar voor jezelf en anderen
  • Fietsend naar eindfeest #SR11in #Leiden? Hou de weg vrij voor hulpdiensten en zet je fiets op ruime afstand #GlazenHuis& Molen de Valk!

Voor de laatste dag was er ook een plan gemaakt. Twitterberichten stonden in concept klaar voor als Leiden te vol was of als er een calamiteit zou plaatsvinden. Dat was gelukkig niet nodig.?Op?1 incident?na is alles rustig. gebleven. Behalve op Twitter dan.?Daar was sprake van een?waar twittergeweld.

Bronnen: Twittergeweld, Twitter voor crowd control

Glazen Huis 2010: Eindhoven

De uitzending vanuit het Glazen Huis startte al op zaterdag om 15 uur met een “Warming Up”, gepresenteerd door?Bart Arens. Er werd teruggeblikt op de vorige edities van Serious Request, en vooruitgeblikt op wat er in de editie van 2010 zou gaan komen. De?dj’s kwamen om zes uur ’s middags het huis in, om te beginnen met het draaien van aangevraagde platen. Het Glazen Huis werd om 20.45 uur gesloten door?Prinses Margriet.

In Eindhoven werd ook een flash mob gehouden, dit keer een kussengevecht:

Glazen Huis 2009: Groningen

Prinses M?xima komt op bezoek in het Glazen Huis in Groningen, waarin drie dj’s van 3FM zes dagen zonder eten zullen verblijven in het kader van de actie Serious Request. Dit jaar halen ze geld op om de ziekte malaria te bestrijden.?In Groningen werden een aantal flash mobs gehouden bij het Glazen Huis (de eerste bij het Glazen Huis), zie hieronder een impressie:

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *