De hype rond sociale media lijkt zijn hoogtepunt nog niet voorbij te zijn. Bijna elk initiatief rondom sociale media lijkt goud waard. Maar is dat ook zo? Of is het niet veel meer dan een hype? Want hoe zit het met de mythes die er spelen rond sociale media? En hoe gaan we om met de dilemma?s die gebruik van sociale media met zich meebrengt? Bent u een bestuurder, leidinggevende of adviseur en wilt u horen hoe u en uw organisatie nuchter kunnen omgaan met mythes en dilemma?s rondom sociale media in het veiligheidsdomein?

Een terugblik in beeld, verslag en presentaties van een inspirerend en boeiend symposium.

Naast de paneldiscussie met burgmeester Jan Frans Mulder (Gemeente Hulst), directeur GGD Nederland Laurent de Vries en Huib Fransen, afdeling Vakbekwaamheid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er een videobijdrage van Mark Deuze, Professor of Telecommunications, Indiana University, Bloomington (VSt)

en werden er verschillende workshops verzorgd:

Workshop 1: Openbaarheid versus geslotenheid??
Sociale media zijn niet meer weg te denken in het werk van de politie. Bijvoorbeeld bij opsporingsberichtgeving of vermissingen zorgen de inzet van sociale media ervoor dat in korte tijd veel mensen worden bereikt. Maar het levert ook een aantal dilemma’s op. Welke informatie verstrek je wel, en welke niet? Hoe zorg je ervoor dat mensen elke keer blijven meekijken? Een ander dilemma: wat is nog daderwetenschap, als op elke plaats delict iemand met een smartphone staat v??r dat de politie aanwezig is? Deze en andere dilemma’s?zijn behandeld tijdens de workshop.

Nifv openheid of geslotenheid from Marco Leeuwerink,?senior communicatieadviseur Politie Hollands Midden

Workshop 2: Wat pak je op en wat niet?
Sociale media zorgen voor veranderingen op het terrein van criminaliteitsvormen. Dreigtweets zijn daar een voorbeeld van. Hoe ga je om met dreigtweets? Welke is serieus te nemen en welke niet? En wat voor type afhandeling verdienen deze tweets? Aan de hand van voorbeelden worden vragen behandeld als: Is een eenduidige aanpak mogelijk? Is een eenduidige afhandeling voor te schrijven?

http://prezi.com/rgd1w62torhv/symposium-social-media-mythes-en-dilemmas/

Deze workshop is gegeven door Robbin Huigen, sociale media communicatieadviseur Parket Generaal en?Marloes Ham, beleidsmedewerker Openbaar Ministerie

Workshop 3: Wat is waar en wat niet??
Sociale media staan ook bekend om hun geruchten, om het vergroten van de maatschappelijke onrust, om de vele grappen en grollen die er op verschijnen. Hoe weet je nu wat waar is? Hoe valideer je informatie? En zijn sociale media nu wel de wijsheid van velen of is het soms ook een domme massa? De workshop wordt vormgegeven aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden en afgesloten met een eenvoudig handelingsperspectief.

Workshop 3 Wat is Waar en Wat Niet

Deze workshop is gegeven door Roy Johannink, senior adviseur Beleid en Onderzoek, VDMMP en Menno van Duin, lector Crisisbeheersing, gezamenlijk lectoraat Crisisbeheersing van het NIFV en de Politieacademie

Workshop 4: Dilemma?s bij de Visie op sociale media en OOV?
Handhaving, opsporing, crisisbeheersing, zelfredzaamheid, activering van burgers: sociale media maken dit allemaal mogelijk. Of niet? In deze workshop wordt dieper ingegaan op algemene dilemma?s: ze worden toegelicht, praktijkvoorbeelden worden gegeven en met de aanwezigen wordt bediscussieerd hoe met deze dilemma?s om te gaan. Bij een aantal dilemma?s speelt mee dat de effecten van de inzet van sociale media niet of nauwelijks worden gekend of gemeten. Tevens wordt ingegaan op hoe deze effecten te meten. Ten slotte krijgen de deelnemers handvatten om een strategie op maat te kiezen bij de inzet van sociale media ten behoeve van fysieke en sociale veiligheid.

Workshop 4 Dilemma’s Bij de Visie Op Sociale Media en OOV
Deze workshop is gegeven door Mirjam Huis in ?t Veld, onderzoeker en adviseur sociale media en veiligheid, TNO

Workshop 5: Sociale media monitoren: wat wel en wat niet en waarom?
TNO laat zien hoe monitoring en analyse van sociale media, oftewel ?slim kijken? in de grote informatiebron, optimaal kan bijdragen aan slim communiceren en betere risico- en crisisbeheersing. In de workshop worden toepassingsvoorbeelden getoond voor zowel de ‘koude’ als de ‘warme’ fase van crisisbeheersing. Dilemma?s als sociale be?nvloeding en ethiek worden bediscussieerd, maar ook wordt getoond wat er momenteel mogelijk is met diverse sociale media monitoring tools.

Workshop 5 Sociale Media Monitoren Wat Wel en Wat Niet en Waarom

Deze workshop is gegeven door Arnout de Vries, onderzoeker en adviseur sociale media en veiligheid, TNO en Richard Stronkman, oprichter Twitcident.

Lees een verslag van @Webgrrlnl en een verslag van Roy Johannink en de samenvatting van?@JaspervanVugt:
Verslag Md12 Symposium NIFV
En enkele interviews:
Interview burgemeester Hulst, Jan Frans Mulder

Interview GGD NL directeur, Laurent de Vries

En last but not least: presentatie van dagvoorzitter Menno van Duin:
Menno Van Duin Md12

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *