samensterk

Het preventieproject ?SMS Alert onze (Molen) wijk? is de winnaar van de Hein Roethofprijs 2012. Dat maakte secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, mr. J. Demmink, vandaag bekend in Den Haag.

Volgens de jury is het project uit de vijf genomineerde projecten als beste gekozen vanwege ‘Het succesvol cre?ren van participatie en samenwerking, de tastbare resultaten, de ondersteuning van slachtoffers en er is sprake van een echt burgerinitiatief. Het project is volledig vanuit de bewoners en zonder enige subsidie tot stand gekomen.’

De winnaars ontvingen uit handen van secretaris-generaal Demmink een beeldhouwwerkje en een bedrag van 20.000 euro, te besteden aan de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid.

Winnaar Hein Roethofprijs 2012 met cheque van 20.000 euro

SMS Alert onze (Molen) wijk

De Molenwijk in Amsterdam Noord is een soort voorloper van de Bijlmer, ruim opgezet en met veel hoge flatgebouwen. Als gevolg daarvan kent de wijk een vergelijkbare, maar kleinschaliger, problematiek als in de Bijlmer. In de praktijk betekent dit verloedering, overlast en toename van criminaliteit. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en veiligheid en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid onder de bewoners.

Nederland kent vanuit de overheid een aantal initiatieven die met SMS-alert werken. SMS-alert in de Molenwijk werkt andersom. Burgers organiseren en beheren SMS-alert zelf en waarschuwen de politie als ze die nodig hebben.

Werkwijze

SMS-alert werkt als volgt: als een van de deelnemers iets verdachts ziet in de wijk, worden de overige deelnemers gewaarschuwd via een centrale SMS. Deze SMS activeert iedereen en vaak wordt ook contact opgenomen met de politie. De politie kent dit burgerinitiatief en waardeert het zeer.

Deze even simpele als effectieve werkwijze loste inmiddels een aantal belangrijke misdrijven op of voorkwam deze. Als het nodig is gaan deelnemers de straat op om slachtoffers te steunen. Daarnaast overlegt de groep regelmatig over incidenten in de wijk met betrokken professionals. Vanuit dit overleg worden diverse andere activiteiten ontwikkeld om de wijk leefbaar en veilig te maken. De SMS-alert is helemaal zelf door de bewoners georganiseerd zonder enige subsidie. De bewoners betalen de geringe kosten van de sms?jes zelf.

Bewoners maken het verschil in de wijk

Bewoners zien een duidelijke verbetering in de wijk en voelen zich prettiger. Met name op het gebied van overlast is sprake van een aanzienlijke verbetering. De woningbouwvereniging meldt dat het aantal reparaties als gevolg van vandalisme en vernieling overduidelijk is afgenomen. Actieve participatie van bewoners leidde ertoe dat de politie meerdere verdachten kon aanhouden. Vroegtijdige alarmering door buurtbewoners tenslotte zorgde ervoor dat de politie vaker met succes preventief kon opereren. Bewoners voelen duidelijk dat zij het verschil in hun eigen wijk maken.

Hein Roethofprijs

De Hein Roethofprijs is in 1986 ingesteld door het ministerie van Justitie en wordt jaarlijks toegekend aan het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen of sociale veiligheid te bevorderen. De organisatie is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Utrecht.

Bronnen: Henk Veen, CCV

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *